Ξενοδοχεία

  Ηράκλειο
 Tel.: +30 2810 228103 Fax: +30 2810 240350
Ηράκλειο
Tel.: +30 2810 223638 Fax: +30 2810 242189